POS DRU Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

Obiectivele specifice identificate pot fi rezumate astfel:

Lista axelor prioritare

Axa Prioritara 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
Axa Prioritara 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
Axa Prioritara 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor
Axa Prioritara 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
Axa Prioritara 5 Promovarea masurilor active de ocupare
Axa Prioritara 6 Promovarea incluziunii sociale
Axa Prioritara 7 Asistenta tehnica

Grantwriting.ro ofera clientilor serviciul de scriere de proiecte, care consta in transpunerea ideilor de proiect in acel format solicitat de finantator.

Cererea de finantare integreaza in forma scrisa si documentata scopul proiectului, obiectivele acestuia, activitatile si sub-activitatile, resursele uamne si materiale necesare, bugetul, alte informatii specifice.

Contactati Grantwriting.ro pentru Scriere de proiecte

Ce spun clientii care au beneficiat de serviciul de evaluare de proiect.

[home] [finantare] [exemple proiecte] [consultanti][cursuri] [contact]

(c) proprietate intelectuala www.grantwriting.ro toate drepturile rezervate