Curs Manager de Proiect acreditat CNFPA

Cursul “Manager de Proiect” este un curs practic in care deprindeti utilizarea celor mai eficiente instrumente de care aveţi nevoie pentru a vă implementa proiectul, de la scriere de proiect, obţinerea de finanţări, managementul proiectelor, şi până la finalizarea implementarii proiectelor.

Cursul “Manager de Proiect” este un curs de specializare acreditat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) şi recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Inovării şi Tineretului, certificarea oferind dreptul de a practica meseria de Manager Proiect (cod COR 241919).

Structura cursului manager de proiect

Cursul are 40 de ore şi este împărţit în patru module.

Metoda de formare este bazată pe aplicaţii practice, lucrul cu instrumentele specifice managementului de proiect şi studii de caz.

La finalul cursului de management de proiect veţi putea:

  1. Să stabiliţi corect scopul şi obiectivele specifice ale proiectului, să identificaţi şi să selectaţi cele mai bune optiuni de acţiune, să fundamentaţi corect necesitatea proiectului şi să scrieţi proiectul/pregătiţi propunerea de proiect pentru finanţator sau grant, atat pentru cele din surse de finantare publice, cat si private.
  2. Să stabiliţi cerinţele de management integrat al proiectului, utilizând metode specifice de management de proiect: analize PEST şi SWOT, analiza factorilor implicaţi, metoda cadrului logic, metode de definire a activităţilor şi avantajelor şi dezavantajelor acestora, tehnici de evaluare corectă a rezultatelor;
  3. Să planificaţi activităţile şi evenimentele cheie ale proiectului, să adaptaţi şi să corectaţi planurile de proiect şi devierile care apar inevitabil pe parcurs;
  4. Să identificaţi corect riscurile ce pot afecta proiectul şi să implementaţi măsuri eficiente de control al riscurilor, evitând eşecul proiectului;
  5. Să planificaţi riguros resursele de care aveţi nevoie pentru realizarea proiectului şi să estimaţi şi să controlaţi eficient costurile şi bugetul proiectului;
  6. Să realizaţi procedurile de achiziţii pentru proiect în conformitate cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile;
  7. Să asiguraţi managementul calităţii proiectului, prin metode de evaluare recunoscute de specialişti;
  8. Să coordonaţi eficient echipa pe care o conduceţi, cunoscând principiile care stau la baza unei selecţii corespunzătoare, repartizând corect sarcinile şi motivând cu succes.
  9. Să realizaţi managementul comunicării în cadrul proiectului prin tehnici specifice de comunicare internă şi externă, cu publicul ţintă şi cu finanţatorii.
  10. Să alegeţi finanţarea potrivită proiectului dumneavoastră şi să scrieti sau redactati o cerere de finanţare.

Certificare Manager de Proiect

Cursul se va finaliza cu un examen de absolvire în urma căruia se acorda un Certificat care ofera dreptul de a practica meseria de Manager de Proiect. Examenul va fi susţinut în prezenţa unei comisii CNFPA şi va avea două părţi: o parte teoretică şi una practică, de prezentare a unei cereri de finanţare redactate pe parcurs, de-a lungul cursului (proiectul scris).

Condiţii de obţinere a certificatului:

Acte necesare pentru certificare (vor fi aduse în prima zi de curs):

Taxa de participare curs: 850 Lei* include:

(*) Pret final, nu se percepe TVA, furnizorul de formare nefiind plătitor de TVA.

Inscriere curs

Primul pas constă în completarea formularului de aici: Formular inscriere curs şi trimiterea lui pe adresa cursuri@grantwriting.ro. Vă rugăm să precizaţi la subiect “Curs Manager de Proiect”.

Plata cursului
Factura proforma va fi expediata prin email la adresa specificata in formularul de inscriere, pentru a achita 50% pentru rezervarea locului şi 50% cel târziu cu 7 zile înainte de începerea cursului. Locurile sunt limitate la maxim 12 participanţi, iar rezervarea locului se face în ordinea plăţii avansului (50% din taxa cursului). Mai sunt disponibile: 5 locuri.

Data şi locaţia
Cursul va avea loc în luna octombrie, datele exacte urmand sa fie comunicate ulterior, în fiecare weekend (sambata si duminica). Data examenului va fi comunicata pe durata cursului. Cursurile se vor desfăşura în Bucureşti, zona metrou Izvor.

Instructor

Este implicat în activităţi de scriere şi implementare de proiecte finanţate din fonduri europene. De-a lungul timpului, a făcut parte din echipele care au scris cereri de finanţare pentru proiecte strategice finanţate de POSDRU prin FSE.

De-a lungul anilor, a implementat în calitate de manager de proiect peste zece proiecte finanţate de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, prin intermediul cărora a reuşit să instruiască peste 500 de tineri în domeniul finanţărilor europene nerambursabile.

În prezent este Coordonator Formare într-un proiect finanţat din Fonduri Structurale şi este Formator acreditat CNFPA pentru cursul de management de proiect. Cursurile se desfăşoară într-un cadru relaxat, interactiv fiind încărcate de exemple practice din experienţa sa în implementarea de proiecte.

[home] [finantare] [exemple proiecte] [consultanti] [cursuri] [contact]

(c) proprietate intelectuala www.grantwriting.ro toate drepturile rezervate